PERIOS Technische Dienstverlening is een eenmansbedrijf, opgericht op 1 juli 2003, en gevestigd in Wapenveld, nabij Zwolle.

Met ruim 30 jaar ervaring in de techniek van machines en installaties in uiteenlopende takken van industrie bezitten wij veel praktische technische kennis en een goed inzicht in hoe een machine of installatie hoort te draaien.
De laatste 15 jaar hebben wij ons steeds meer gespecialiseerd in de veiligheid van machines, samenstellingen en installaties en in het daaraan verwante traject van CE-markering. Daarbij is het op peil houden van de kennis van de actuele wet- en regelgeving  en de stand van de techniek een voortdurende uitdaging. Vandaar ook dat wij ons beperken tot het op zich al brede gebied van de veiligheid en CE-markering van machines.

Netwerk

Voor specialistische kennis op andere gebieden dan de Machineveiligheid doen wij in voorkomende gevallen dan ook een beroep op ons brede netwerk binnen de branche van CE-adviseurs.

Als gediplomeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK) zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, de NVVK.

Doelstellingen

De doelstellingen van PERIOS Technische Dienstverlening zijn:

 • Het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij vraagstukken rondom de veiligheid van machines en het gezond werken met machines.
 • Het begeleiden van bedrijven bij het CE-markeringstraject van machines en installaties.
 • Het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het technisch realiseren of optimaliseren van machines en installaties.
 • Werken aan de verspreiding van kennis over machineveiligheid, wet- en regelgeving en CE-markeringstrajecten middels trainingen.

Deze doelstellingen proberen we volgens het principe van Verantwoord Ondernemen vorm te geven.

Kennis en ervaring

In de loop van de jaren hebben we via studie en werkervaring veel kennis opgedaan in de volgende gebieden van de techniek:

 • werktuigbouwkunde
 • elektrotechniek
 • besturingstechniek
 • procestechniek

Hierdoor beheersen we veel aspecten van de machinebouw, waarbij we als Hoger Veiligheidskundige tegelijk oog houden voor de veiligheid en gezondheid bij het gebruik van die machines en installaties. Die brede technische kennis zorgt vooral ook op het gebied van de machineveiligheid en bij CE-markeringstrajecten dat alle technische aspecten aan bod komen en niet snel over het hoofd gezien worden.

We hebben ervaring in de volgende takken van industrie:

 • Foodindustrie
 • Farma-industrie
 • Machinebouw
 • Weg- en waterbouw (bruggen, sluizen en stuwen, en RWZI’s)

en met de volgende typen machines en installaties:

 • inpakinstallaties
 • zuiveringsinstallaties
 • stoominstallaties / ketelhuizen
 • pick-and-place-apparatuur en robots
 • zeef- en behandelmachines voor ingrediënten
 • sorteerinstallaties
 • productwasinstallaties
 • textielwasinstallaties
 • menginstallaties
 • schoonmaak- en reinigingsinstallaties
 • en nog vele andere soorten machines en installaties