Bij contact met PERIOS Technische Dienstverlening worden uw bedrijfsgegevens en zakelijke persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij houden ons zo goed mogelijk aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie. De administratie en het gebruik van uw gegevens beperken wij tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of opdrachten uit te voeren.
Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt door PERIOS Technische Dienstverlening voor zakelijke correspondentie.

Als u wilt weten welke gegevens van u of uw bedrijf zijn vastgelegd, of als u deze gegevens wilt wijzigen of laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, stuur dan een bericht via de mail aan:Of via de post aan:

PERIOS Technische Dienstverlening
Groteweg 14

8191 JW  Wapenveld

Op deze website worden geen specifieke bezoekgegevens bijgehouden en er wordt slechts gebruik gemaakt van algemene cookies. Bij uw eigen cookie-instellingen kunt u dit wijzigen.

PERIOS Technische Dienstverlening behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Mei 2018