PERIOS Technische Dienstverlening is een bedrijf dat gericht is op verantwoord ondernemen.

Betrouwbaarheid, openheid, respect en eerlijkheid zijn begrippen die hier alles mee te maken hebben en die aangeven op welke manier wij zaken willen doen en op welke manier wij met onze klanten, met u, willen omgaan.

Vanuit een visie van Verantwoord Ondernemen willen wij ons inzetten voor bedrijven op een manier die recht doet aan een respectvol omgaan met mensen en middelen, waarbij nadelige gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Of, met een oud woord: rentmeesterschap.

De doelstellingen van PERIOS Technische Dienstverlening waarin die visie tot uitdrukking komt zijn:

  • Het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij vraagstukken rondom de veiligheid van machines en het gezond werken met machines.
  • Het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het technisch realiseren of optimaliseren van machines en installaties in de ruimste zin van het woord, rekening houdend met mens en milieu.
  • Het adviseren en ondersteunen van bedrijven om de wet- en regelgeving rondom machineveiligheid op een constructieve manier toe te passen.

Bij bedrijven zullen wij deze doelstelling zoveel mogelijk proberen te realiseren via een aantal uitgangspunten:

  • het bevorderen van de inzet van veilige machines
  • het reduceren van risico’s aan bestaande machines
  • het bevorderen van mensvriendelijke werkomstandigheden
  • het realiseren van een zo veilig mogelijke werkomgeving
  • het streven naar efficiënte productiemethoden
  • zoveel mogelijk reductie van afvalstromen en streven naar goede afvalscheiding
  • het zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en water

Vanzelfsprekend worden hierbij de kosten nauwlettend in het oog gehouden en zal de uiteindelijke keuze altijd bij de klant liggen. Er wordt echter naar gestreefd om bovenstaande in die keuze steeds te overwegen.

In zijn relatie met de klant zal PERIOS Technische Dienstverlening zijn gesprekspartner altijd op een eerlijke en respectvolle manier benaderen. En natuurlijk is dit ook van toepassing bij alle contacten met andere medewerkers van het bedrijf.
Ook resultaten en conclusies van onderzoeken en inventarisaties zullen door ons zo objectief en eerlijk mogelijk worden gepresenteerd en niet slechter of mooier worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.
Een respectvolle, open en eerlijke benadering staat bij ons hoog in het vaandel.

Rentmeesterschap betekent dat we ons best doen om op een goede en duurzame manier om te gaan met grondstoffen en met alles wat de aarde voortbrengt, vanuit de gedachte dat we de aarde te leen hebben.