PERIOS Technische Dienstverlening beperkt zich op het enorm brede gebied van de CE-markering tot de CE-markering van machines, waarin wij inmiddels ruime ervaring hebben. We kunnen u hierbij dan ook uitstekend van dienst zijn.

CE-markering van machines

De CE-markering van machines heeft te maken met de veiligheid van die machines. Het heeft dus niets te maken met de kwaliteit, maar geeft alleen aan dat een machine (of een ander product) veilig kan worden gebruikt.

Zo zou het moeten zijn. Maar zo is het lang niet altijd.

Voor veel bedrijven blijkt CE-markering een lastig te nemen hindernis. Dat is vaak al zo bij enkelvoudige machines, maar nog veel meer bij complexere machines of samengestelde productielijnen, robotcellen, bewerkingscentra, enz.

Een flink deel van die hindernis zit in de forse hoeveelheid wet- en regelgeving waarvan kennis genomen moet worden. Voor machines betreft dat met name de Machinerichtlijn, maar ook zijn vaak andere richtlijnen eveneens van kracht. En daarnaast zullen er meestal ook normen toegepast moeten worden, met allerlei aanvullende en meer gedetailleerde voorschriften. CE-markering wordt daarom ten onrechte ook wel eens ‘CE-normering’ genoemd, of zelfs ‘CE-keur’.

Voor meer achtergrondinformatie ga dan naar Wat is CE-markering?

Daarnaast moet er ook nog een risicobeoordeling worden uitgevoerd, moet er een handleiding worden aangepast of geschreven en moet er een Technisch Constructie Dossier worden samengesteld.

Bij al deze zaken kunnen wij u verder helpen of dit zelfs geheel voor u verzorgen.

Aanpassing of modificatie van machines

Bij veel bedrijven waar machines gebruikt worden, voert de Technische Dienst, of een derde partij, nogal eens modificaties uit aan bestaande machines. Die bedrijven lopen het risico dat de CE-markering van die machine komt te vervallen, omdat de veiligheid, waar de fabrikant goed over nagedacht heeft, mogelijk in het geding komt. Dat hoeft lang niet altijd, maar bedrijven moeten hier wel op letten, al was het maar om te voorkomen dat ze bij een aanpassing de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de hele machine ongemerkt overnemen.

Machines in een samenstelling

Een ander aandachtspunt speelt wanneer een machine wordt ingebouwd in een andere machine, in een samenstel van machines of in een productielijn of installatie. Wanneer dat geheel als een ‘samengestelde machine’ moet worden gezien, dan geldt dit voor de Machinerichtlijn, dus voor de wet, als 1 machine, die ook apart van een CE-markering moet worden voorzien en dus als geheel aan de relevante richtlijnen moet voldoen. Wanneer de ingebouwde machine echter duidelijk als een aparte machine kan worden gezien, volstaat het vaak (maar niet altijd!) om de risico’s te beoordelen die spelen rondom de overgangen van de ene naar de andere machine. Let wel op dat hierbij de risico’s vanuit beide kanten van de machines worden meegenomen.
Er zijn specifieke normen over samengestelde machines.

Kennis over machineveiligheid en CE-markering

Als er op een bedrijf machines gebouwd of aangepast worden, of een productielijn wordt samengesteld, dan moeten die machines voldoen aan de relevante wetgeving, waaronder in ieder geval de Machinerichtlijn. Als de kennis op dat gebied beperkt is, of als die kennis niet actueel is, dan resulteert dit vaak in onveilige machines, en daarmee overtreding van de wet.

Dan zijn er twee oplossingen:

  • Het bijspijkeren van kennis
  • Het inhuren van kennis

Voor beide kunt u bij ons terecht. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.