Welkom op de website van PERIOS Technische Dienstverlening.

Met de focus op technische projectbegeleiding en advisering op het gebied van machineveiligheid en CE-markering willen we u graag van dienst zijn. Met onze kennis van de Europese wet- en regelgeving rondom machines ondersteunen wij bedrijven bij de implementatie daarvan. Daarbij helpt onze ervaring mee om dit om te zetten in praktische maatregelen.


Met vele jaren ervaring op het gebied van machines en installaties kunnen we uw technische projecten begeleiden en meedenken om tot creatieve en veilige verbeteringen te komen.


Om het veiligheidsniveau van machines te verbeteren is kennis van techniek, veiligheid en wet- en regelgeving nodig, maar ook praktisch inzicht in hoe maatregelen gerealiseerd kunnen worden.


Om tot een CE-markering te komen moeten machines voldoen aan vele wettelijke eisen. De weg daar naartoe loopt vrijwel altijd via een risicobeoordeling.


Elk bedrijf in Nederland moet een algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren op alle bedrijfsaspecten waar veiligheid en gezondheid in het geding is. Maar soms is een algemene RI&E niet voldoende.