Verbeteringen aan bestaande machines en installaties

Het verbeteren en veiliger maken van machines, productielijnen of installaties is voor ons altijd een mooie uitdaging. Het doel is dan uiteraard om die machines en installaties productiever en efficiënter te laten produceren tegen lagere kosten. Daarbij houden we de toegankelijkheid en tegelijkertijd ook de veiligheid goed in het oog.

Het verbeteren van bestaande machines leidt vaak tot aanpassingen die consequenties kunnen hebben voor de veiligheid van de machines en daarmee komt de CE-waardigheid van die machines nog wel eens in de knel. De fabrikant van die betreffende machine moet goed over allerlei veilgheidsaspecten nagedacht hebben en heeft allicht maatregelen genomen die de CE-markering van de machine of installatie rechtvaardigen. Om te voorkomen dat die CE-markering als gevolg van een gewenste aanpassing in gevaar komt zal er in veel gevallen met de fabrikant overlegd moeten worden over de veiligheidstechnische gevolgen.

Bij aanpassingen aan bestaande machines zijn dit aspecten waar goed op gelet moet worden en onze expertise op het gebied van machineveiligheid komt dan extra goed van pas.

Nieuwe machines en installaties

Behalve bij aanpassingen aan bestaande machines kunnen we ook ondersteuning bieden bij vervanging of uitbreiding van de productiecapaciteit door het plaatsen van nieuwe machines of installaties. Aspecten die daarbij van belang zijn, zijn productiviteit, kwaliteit, onderhoudbaarheid en efficiëntie, maar ook werkbaarheid en de veiligheid. Die beide laatste hebben invloed op elkaar, maar sluiten elkaar zeker niet uit, waarbij het natuurlijk altijd goed is om met de fabrikant van de machine mee te denken bij het realiseren van een hoge mate van veiligheid, die bij voorkeur in de machine geïntegreerd wordt en waarbij dit zo weinig mogelijk van invloed is op de werkbaarheid.

Het is altijd vervelend wanneer een nieuwe machine geplaatst wordt die niet aan de veiligheidseisen voldoet en waarop dan achteraf nog allerlei aanpassingen nodig zijn. Toch is dit in veel gevallen de praktijk, immers onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan de helft van de in Nederland in bedrijf genomen machines en installaties – met CE-markering – niet aan de wet- en regelgeving voldoet!

Realisatie van veiligheidstechnische maatregelen

Wanneer een bedrijf een RI&E heeft laten uitvoeren of een risicobeoordeling op een of meer machines of een productielijn of -installatie, dan volgt er meestal een kortere of langere lijst met aanbevelingen. Wanneer een bedrijf vervolgens geen menskracht tot z’n beschikking heeft om die aanbevelingen om te zetten in daadwerkelijke maatregelen en die ook te implementeren, dan kunt u daarvoor uiteraard bij ons terecht. Met ruime ervaring op het gebied van de implementatie van veiligheidstechnische maatregelen kunnen wij u hierbij prima van dienst zijn.

Maar ook voor de uitvoering van een algemene bedrijfs-RI&E of een verdiepende RI&E op machines of productielijnen bent u bij ons aan het juiste adres. Waarna we uiteraard ook de realisatie van de maatregelen voor u kunnen doen.

Onze kennis en ervaring bij de realisatie van technische projecten

Met onze technische achtergrond en kennis op het gebied van machineveiligheid, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, besturingen en processen kunnen we bijdragen aan de realisatie van veilige, efficiënte en goed werkende machines.

Daarbij kunnen we bogen op een grote mate van creativiteit en ‘out of the box’ denken en hebben we ervaring in de Food, Farma, machinebouw en allerlei andere industriële sectoren.