Productiebedrijven en de inkoop van machines

Als een productiebedrijf een nieuwe machine of installatie koopt wordt er vaak wel op gelet dat deze een CE-markering draagt. Toch is dat zeker geen garantie voor een veilige machine!

Vaak mag er terecht aan getwijfeld worden of de machineveiligheid van zo’n CE-gemarkeerde machine wel op orde is. De ‘CE’ is soms helaas niet meer waard dan de sticker die erop geplakt is. Het is dan zonder meer verstandig om aan de bouwer of de leverancier van de machine duidelijk te maken dat de machine qua veiligheid tekort schiet. (Kijk hier voor meer info.) De Arbowet stelt immers dat u geen onveilige machines aan uw medewerkers ter beschikking mag stellen.

En als er wel iets mis gaat ten gevolge van een onveilige machine, dan wordt de werkgever die deze machine in gebruik heeft altijd als eerste hiervoor verantwoordelijk gesteld. Pas in tweede instantie zal de Inspectie naar de bouwer en/of leverancier van de machine kijken.

Inkoop van machines die in de EU zijn gebouwd

Wanneer machines ingekocht worden die in een EU-land zijn gebouwd (incl. EER-landen), dan zullen die machines altijd van een CE-markering zijn voorzien, wat in principe door de bouwer van de machine al geregeld wordt. Immers een CE-gemarkeerde machine is in Europa een verplichting, maar wordt buiten Europa gezien als een soort veiligheidskeurmerk. Een CE-gemarkeerde machine zal dan ook om die reden in de meeste landen buiten Europa geaccepteerd worden.

Machinebouwers binnen de EU mogen hun CE-gemarkeerde machines binnen Europa vrij verhandelen. Hun enige verplichting is om een veilige machine te bouwen en die te voorzien van een CE-markering en een EG-Verklaring.

Toch zal een productiebedrijf die een in de EU gebouwde machine inkoopt zich er van moeten vergewissen of de machine een voldoende mate van veiligheid heeft.

Een aantal jaren geleden is er onderzoek gedaan, die aangetoond heeft dat meer dan de helft van de CE-gemarkeerde machines niet voldeden aan de actuele wet- en regelgeving. En het is zeer aannemelijk dat dit nog steeds zo is. U zult er dus altijd rekening mee moeten houden dat de CE-markering op een machine niet automatisch betekent dat deze machine veilig is!

Machines van buiten Europa

Een aandachtspunt bij de inkoop van machines is er vooral wanneer die machines van buiten de EU komen. Ook machines die van buiten de EU ingevoerd worden moeten een CE-markering dragen en er moet een EG-Verklaring worden meegeleverd.  Toch is buiten de EU de kennis van de Europese wet- en regelgeving vaak duidelijk minder aanwezig, waardoor van buiten de EU ingevoerde machines regelmatig tekortschieten op het gebied van de machineveiligheid.

Maar er zijn zonder meer ook veel machines van buiten de EU, waarbij het veiligheidsniveau wel op orde is, met name wanneer het gaat om wat meer geavanceerde productiemachines. Toch is het altijd verstandig om na te gaan of de veiligheid ook daadwerkelijk op het vereiste niveau is.

Laat de veiligheid van uw machines controleren

Werkgevers zijn wettelijk verplicht (Arbowet) om veilige machines aan hun werknemers ter beschikking te stellen. Bij de inkoop van machines is het goed om van tevoren al na te denken over de veiligheid, zonder dat de werkbaarheid tekort gedaan wordt, en om dit in de onderhandelingen met de leverancier of fabrikant goed onder de aandacht te brengen.

Wij kunnen veiligheidsinspecties voor u uitvoeren en risicobeoordelingen opstellen, zowel van uw aanwezige machines als van machines die u bezig bent in te kopen. We kunnen met u meekijken in hoeverre de veiligheid van uw nieuwe machine wel of niet op orde is en meedenken in het overleg met de fabrikant of leverancier.

Als u hier meer over wilt weten, kunt u ook het document ‘Focus op Veiligheid bij de inkoop van machines’ downloaden. Kijk hiervoor op de pagina Downloads.