Kennis over CE-markering

De ervaring leert dat niet alleen bij machinebouwers, maar ook bij heel veel industriële productiebedrijven te weinig kennis van of onbekendheid met CE-markering een probleem is.

Bij machinebouwers of engineeringsafdelingen van grotere productiebedrijven blijkt dat engineers vaak vooral bezig zijn met de productiviteit van een machine en te weinig oog hebben voor de veiligheid en gezondheid van de mensen die er vervolgens mee moeten werken. Vaak ontbreekt bij engineers de nodige kennis om de wet- en regelgeving en de normen goed te kunnen toepassen. Ook inkopers van veel (misschien wel de meeste) productiebedrijven weten vaak erg weinig af van de wet- en regelgeving rondom CE-markering.

Hierover is bij ons de publicatie ‘Focus op Veiligheid bij de inkoop van Machines’ verschenen die gratis verstrekt wordt via de pagina Downloads.

In Company training CE-markering

Wij bieden een training CE-markering aan, waarin we uw medewerkers de nodige kennis meegeven omtrent het CE-markeringstraject van machines.

Dit is een training van 1 dag met minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers.

We geven de training bij u op het bedrijf, waarbij de training aangepast kan worden aan uw wensen. Zo kunnen ook foto’s van uw machines in de training behandeld worden. Ook kunnen we dan met de deelnemers een risicobeoordeling op uw machine in de praktijk uitvoeren.

Inhoud training:

 • Europese wet- en regelgeving
 • Nederlandse wet- en regelgeving
 • Wat is CE-markering?
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Machinerichtlijn en richtlijn Arbeidsmiddelen
 • Bijlage 1 van de Machinerichtlijn
 • Samenstellingen van en aanpassingen aan machines
 • Technisch Constructie Dossier, Machinehandleiding en EG-Verklaring
 • Gebruik van (geharmoniseerde) normen
 • Risicobeoordeling
 • Uitvoering van een risicobeoordeling in de praktijk

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Let op: informeer bij uw branchevereniging naar subsidiemogelijkheden voor training van werknemers.Twee dia’s uit een trainingspresentatie CE-markering.