LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Algemeen

Overal waar gewerkt wordt lopen mensen risico's.
De overheid heeft gesteld dat de verantwoordelijkheid voor het lopen van risico's binnen bedrijven bij de werkgever ligt. De werknemers moeten immers de door de werkgever opgedragen taken vervullen en de werkgever moet die werknemers de mogelijkheid bieden om die taken veilig te vervullen.
Maar wanneer lopen mensen risico's? De definitie van risico volgens de normen is als volgt:
"Een combinatie van de waarschijnlijkheid van letsel of schade aan de gezondheid en de ernst van het mogelijke letsel of de mogelijke schade aan de gezondheid in een gevaarlijke situatie".
Kortom: risico = kans x effect.

Waarom een RI&E?

Een hoge productiviteit eist veel van mensen en machines. Er moet geproduceerd worden en het eindproduct moet van goede kwaliteit zijn. Of het nu levensmiddelen, chemicaliŽn, machines of papierproducten zijn, de productie moet gehaald worden.

Maar dat kan ook wel eens fout gaan. Een machine raakt verstopt of loopt vast, iemand struikelt ergens over, er komen kwalijke stoffen vrij, kortom er kan van alles fout gaan. En de gevolgen voor u en uw werknemers kunnen ernstig zijn.
Vooral bij oudere machines gaat nogal eens wat verkeerd, vooral omdat ze door veroudering of slijtage minder veilig worden. Heel lang gaat het goed, maar de risico's nemen toe. En bij een ongeluk zijn de gevolgen voor de werkgever.

Een ander probleemgebied in de industrie is het vrijkomen van kwalijke stoffen zoals oplosmiddelen, inkten, chemicaliŽn, stof, reinigingsmiddelen, enz. Bij kortere of langere blootstelling kan de gezondheid van mensen schade oplopen, zelfs blijvende schade. Zelfs bij het beschikbaar zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen, want die voldoen lang niet altijd. Of worden niet correct of soms helemaal niet gebruikt.
De kosten van ziekteverzuim en misschien arbeidsongeschiktheid kunnen hoog oplopen.
En dat, terwijl vaak eenvoudige maatregelen ter beveiliging voldoende zijn om deze risico's te vermijden, of in ieder geval aanzienlijk te verlagen.

Met een RI&E brengt u deze risicoís in kaart. De Risico Inventarisatie en Evaluatie.
Daarmee heeft u tevens een goed handvat om die risico's ook gericht aan te kunnen pakken.


Wat kan PERIOS Technische Dienstverlening voor u doen?

Zoals ook eerder al aangegeven kunnen bedrijven de RI&E zelf ter hand nemen, maar u kunt dit ook uitbesteden. En PERIOS Technische Dienstverlening wil bedrijven graag ondersteuning bieden bij het opzetten en uitvoeren van een bedrijfsspecifieke RI&E, evenals bij het verzorgen van de te treffen maatregelen.
Ook kunnen bedrijven de implementatie van de RI&E geheel uitbesteden, waarbij PERIOS Technische Dienstverlening dan ook de interne en externe contacten verzorgt, evenals de uitvoering van het Plan van Aanpak en de rapportages.
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
WEBCOMP online media