LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

In vrijwel alle productiebedrijven vinden regelmatig kleine en grotere projecten plaats. Dit kan variŽren van kleine modificaties tot complete nieuwbouw van productielijnen.

Meestal worden de kleinere modificaties in eigen beheer uitgevoerd, maar ook wat grotere projecten worden vaak door de eigen Technische Dienst uitgevoerd of begeleid. Echter aan de factor tijd wordt daarbij vaak voorbijgegaan.

Technische Dienst.

Bij veel bedrijven moet de leiding van de Technische Dienst ervoor zorgen dat een veelheid aan werkzaamheden goed georganiseerd wordt:
  • dagelijkse storingen en onderhoud
  • modificaties
  • kleine en grotere projecten
  • technisch onderzoek en innovaties
Hierdoor vaak (veel) te weinig tijd. Gevolgen:
  • onderhoud komt in de knel
  • grotere druk op TD
  • te weinig aandacht voor projecten
  • meer fouten en tekortkomingen
  • hogere kosten

Voor- en nadelen van uitbesteden.

Een oplossing voor dit probleem is het uitbesteden van de projectbegeleiding. Het grote voordeel hiervan is dat de TD zich bezig kan blijven houden met de dagelijkse gang van zaken en niet meer de druk van het project voelt. Dit geeft op alle fronten minder stress en minder fouten en tekortkomingen en meer en betere aandacht voor de uitvoering van het project.

Uitbesteding heeft echter ook nadelen. De projectbegeleider zal zich moeten inwerken en de TD zal toch enigermate betrokken moeten blijven bij het project vanwege de specifieke kennis en ervaring, waar de projectbegeleider gebruik van zal moeten maken.

De voordelen wegen meestal ruimschoots op tegen de nadelen.

PERIOS Technische Dienstverlening kan de begeleiding verzorgen van kleine en grotere projecten op verschillende technische terreinen. Werktuigbouwkundig, electrotechnisch, besturingstechnisch of procestechnisch.

Ook is het mogelijk om een gedeelte van een groter project te begeleiden.

Innovatie is het kernwoord van PERIOS Technische Dienstverlening.

Als een innovatieadvies daadwerkelijk uitgevoerd moet gaan worden ontstaat er een project en naast die advisering kan PERIOS Technische Dienstverlening ook de begeleiding van de daadwerkelijke uitvoering hiervan verzorgen.

WEBCOMP online media