LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Introductie

Introductie


Welkom op de website van PERIOS Technische Dienstverlening.

Met onze focus op technische projectbegeleiding en advisering op het gebied van machineveiligheid en CE-markering willen we u graag van dienst zijn.

 

Machineveiligheid

 De in een bedrijf aanwezige machines en installaties moeten een voldoende niveau van veiligheid bezitten, zoals aangegeven in de Arbowet. Hiermee wordt de kans op ongelukken verkleind en zal ook de betrouwbaarheid van de installaties toenemen. Een belangrijk aandachtspunt is een veilige en vlotte repareerbaarheid in geval van storing en onderhoud.

Om dit te borgen zal er periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd moeten worden op alle arbeidsmiddelen, maar zeker ook op het machinepark. Door onze kennis op dit gebied geven we hier op een pragmatisch manier invulling aan en kunnen adviseren hoe de tekortkomingen op een efficiŽnte manier opgelost kunnen worden.

 

 CE-Markering

 Machines en installaties die binnen de Europese Gemeenschap in bedrijf worden genomen moeten voldoen aan de minimale eisen die wetgever hieraan heeft gesteld en dienen daarbij voorzien te zijn van een CE-markering die dit bevestigt. Dit speelt vooral bij het ontwerp, maar evengoed bij machines en installaties die reeds in bedrijf zijn, bij modificaties en bij productielijnen die uit meerdere machines zijn samengesteld.

Uitgangspunt zal altijd zijn dat de werkgever veilige machines en installaties aan zín werknemers ter beschikking stelt.

 

Risicobeoordeling

Door middel van een risicobeoordeling wordt nagegaan in hoeverre nog te ontwerpen of reeds bestaande machine of installatie aan de relevante eisen voldoen. Inmiddels hebben wij honderden risicobeoordelingen uitgevoerd voor de meest uiteenlopende machines en installatie, variŽrend van kleine tafelmachines tot complete industriŽle productielijnen en van robotinstallaties tot bruggen en sluizen.

 

CE-traject

Om tot een deugdelijke CE-markering te komen wordt een traject afgelegd, waarbij uiteindelijk gekomen wordt tot een veilige machine of installatie. Hiervoor moeten meestal nog de nodige technische maatregelen en/of aanpassingen worden gerealiseerd. Daarnaast moet het Technisch Constructie Dossier in orde gemaakt worden. Zodra de machine een voldoende niveau van veiligheid heeft bereikt wordt er een EG-Verklaring van Overeenstemming opgesteld en ondertekend en kan een typeplaatje met CE-markering worden aangebracht.

 

 Projectbegeleiding

 Voor de begeleiding van uw technische projecten kunt u een beroep op ons doen, waarbij wij beschikken over een grote technische know-how en samen met u kunnen werken aan het realiseren van goede oplossingen, die in de praktijk ook werken. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden over de periode en de mate van onze inzet (uren/week).


Om informatie aan te vragen, vragen te stellen of opmerkingen te maken gaat u naar de pagina Contactgegevens.

PERIOS Technische Dienstverlening dankt u alvast hartelijk voor uw bezoek.
WEBCOMP online media