LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - CE markering

CE markering

CE-markering blijkt voor veel bedrijven een lastig te nemen hindernis.

Soms omdat de weg door de enorme hoeveelheid beschikbare informatie niet zo gemakkelijk te vinden is, soms omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is om kennis over het onderwerp te verwerven of om het proces uit te voeren.

PERIOS Technische Dienstverlening adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van CE-markering en productveiligheid, met name waar het gaat om machines en industriŽle installaties.
Hierbij wordt niet alleen naar de machinerichtlijn (2006/42EG) gekeken, maar naar alle richtlijnen die betrekking hebben op de betreffende machine of installatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de steeds veranderende wetgeving.

Het proces om CE-markering te bereiken omvat een groot aantal onderdelen die uitgewerkt moeten worden. Bij een gemiddeld CE-traject gaat het daarbij vooral om de volgende onderdelen:
  • uitzoeken onder welke richtlijnen het product, de machine of installatie valt
  • nagaan of het product aan de relevante normen voldoet
  • opstellen van een overzicht van veiligheidseisen die aan het product gesteld worden
  • maken van een risicoanalyse
  • bepalen van veiligheidscategorieŽn waaraan toe te passen veiligheidscomponenten moeten voldoen
  • het realiseren van wijzigingen om risico's te verlagen
  • verzamelen van documentatie die relevant is voor de veiligheid van het product
  • opstellen van een gebruikershandleiding en eventueel een onderhoudshandleiding
  • samenstellen van het Technisch Constructie Dossier
  • opstellen van de Verklaring van Overeenstemming
Bij al deze onderdelen van het CE-traject kan PERIOS Technische Dienstverlening u helpen om aan de CE-verplichtingen te voldoen. Dit kan zowel door advisering omtrent het proces, waarbij u zelf de uitvoering ervan doet, als door begeleiding van het hele CE-traject of een deel ervan. In dat geval zorgt PERIOS Technische Dienstverlening mede voor de uitvoering van een of meer onderdelen van het CE-traject.

In alle gevallen geldt hoe eerder u het CE-traject in het ontwikkelproces van een machine of installatie opstart hoe eenvoudiger en voordeliger dit zal uitpakken. Dat geldt niet alleen voor importeurs of machinebouwers, maar ook voor machine-inkopers. Vooral machine-inkopers van b.v. productiebedrijven moeten rekening houden met de CE-aspecten, met name wanneer machines onderdeel (gaan) uitmaken van een productielijn of samenstelling.

Uitgangspunt voor PERIOS Technische Dienstverlening is dat aan het einde van het traject uw product, machine of installatie voorzien kan worden van de CE-markering.
WEBCOMP online media