LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

PERIOS Technische Dienstverlening is een bedrijf dat gericht is op verantwoord ondernemen.

Betrouwbaarheid, openheid, respekt en eerlijkheid zijn begrippen die hier alles mee te maken hebben en die aangeven op welke manier wij zaken willen doen en op welke manier wij met onze klanten, met u, willen omgaan.

Vanuit een visie van Duurzaam Ondernemen wil PERIOS Technische Dienstverlening zich inzetten voor bedrijven op een manier die recht doet aan een respectvol omgaan met mensen en middelen, waarbij nadelige gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Of, met een oud woord: rentmeesterschap.

De doelstelling van PERIOS Technische Dienstverlening waarin die visie tot uitdrukking komt is:

  • het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij het technisch optimaliseren van machines en installaties in de ruimste zin van het woord, rekening houdend met mens en milieu.

Bij bedrijven zal PERIOS Technische Dienstverlening deze doelstelling zoveel mogelijk proberen te realiseren via een aantal uitgangspunten:
  • zo energiezuinig mogelijke productiemethoden en -middelen
  • zoeken naar de meest efficiŽnte productiemethoden
  • zo efficiŽnt mogelijk omgaan met grondstoffen en water
  • vergaande reductie van afval en bevordering van afvalscheiding
  • zoeken naar hergebruiksmogelijkheden voor afvalstromen
  • zo efficiŽnt mogelijk gebruik van verpakkings- en andere materialen
  • een zo veilig mogelijke werkomgeving
  • zo mensvriendelijk mogelijke werkomstandigheden
  • zo mogelijk gebruik van duurzame middelen en materialen
Vanzelfsprekend worden hierbij de kosten nauwlettend in het oog gehouden en zal de uiteindelijke keuze altijd bij de klant liggen. Er wordt echter naar gestreefd om bovenstaande in die keuze mede te overwegen.

In zijn relatie met de klant zal PERIOS Technische Dienstverlening zijn gesprekspartner altijd op een eerlijke en respectvolle manier benaderen. En natuurlijk is dit ook van toepassing bij alle contacten met andere medewerkers van het bedrijf.
Ook resultaten en conclusies van onderzoeken en inventarisaties zullen door PERIOS Technische Dienstverlening zo objectief en eerlijk mogelijk worden gepresenteerd en niet slechter of mooier worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.
Een respectvolle, open en eerlijke benadering staat bij ons hoog in het vaandel.

WEBCOMP online media