LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Bedrijfsinfo

Bedrijfsinfo

PERIOS Technische Dienstverlening is een eenmansbedrijf, opgericht op 1 juli 2003.

Met 30 jaar ervaring in de techniek van machines en installaties in uiteenlopende takken van industrie bezit PERIOS Technische Dienstverlening een enorme practische kennis en een goed inzicht in hoe een installatie hoort te draaien.
Waar die kennis op specialistisch niveau tekort schiet zal PERIOS Technische Dienstverlening hierover informatie inwinnen of hiervoor externe deskundigen inschakelen, zodat er hoe dan ook een oplossing komt voor een probleem.
Uitgangspunt voor PERIOS Technische Dienstverlening is denken in oplossingen, niet in problemen.

Doelstelling:

het adviseren en begeleiden van bedrijven bij het technisch optimaliseren van installaties in de ruimste zin van het woord.

Het kan daarbij gaan om:
 • mechanische installaties
 • electrotechnische installaties
 • verwarmingstechnische installaties
 • besturingstechnische installaties
 • procestechnische installaties
Omdat PERIOS Technische Dienstverlening op al die terreinen thuis is, is er een goed zicht op combinaties van verschillende technieken waardoor oplossingen sneller gevonden worden.

PERIOS Technische Dienstverlening heeft o.a. ervaring met:
 • inpakinstallaties
 • zuiveringsinstallaties
 • stoominstallaties / ketelhuizen
 • pick-and-place-apparatuur / robots
 • sorteerinstallaties
 • productwasinstallaties
 • textielwasinstallaties
 • menginstallaties
 • klimaatinstallaties
 • schoonmaak- en reinigingsinstallaties
WEBCOMP online media