LET OP: Voor een juiste werking van deze website dient u JavaScript in te schakelen voor deze browser.
Website opnieuw laden

PERIOS Technische Dienstverlening - Arbo

Arbo

De regelgeving rondom arbeidsomstandigheden (kortweg Arbo) wordt door veel werkgevers geassocieerd met onnodige kosten. Een van de redenen hiervoor is dat de overheid zich heeft uitgesloofd om voor ieder wissewasje een arboregel te verzinnen.

Gelukkig begint ook in Den Haag de nuchterheid door te dringen en de overheid wil dan ook flink snijden in het aantal regels voor bedrijven, voornamelijk waar die betuttelend zijn of elkaar tegenspreken.
Het zal echter in de praktijk betekenen dat het grootste deel van de regelgeving gewoon van kracht blijft, vooral omdat het vaak om europese regelgeving gaat, die Nederland niet zo maar even kan aanpassen.

Uiteraard is het zo dat heel veel regelgeving zeer terecht is. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder hun werknemers werken. Bedrijven zullen dus moeten blijven investeren in arbo-technische maatregelen om de arbeidsomstandigheden van hun werknemers te blijven verbeteren.

De werkomstandigheden kunnen reden zijn voor (ziekte)verzuim, waardoor matige werkomstandigheden een hoge kostenpost kunnen zijn. Op deze kostenpost is vaak relatief eenvoudig te besparen. Door simpele maatregelen kunnen werkomstandigheden enorm verbeteren. Maar er kunnen ook behoorlijke investeringen mee gemoeid zijn. Het is echter wel belangrijk om die maatregelen te kiezen die niet alleen de werkomstandigheden verbeteren, maar die ook het werkgemak niet teveel benadelen. Als bv. een tilhulp te onhandig en te traag is zullen mensen toch nog zelf gaan tillen.

Een aantal aandachtspunten m.b.t. Arbo zijn o.a.:
 • binnenklimaat
  • temperatuur
  • vochtigheid
  • tocht
 • geluidsniveau
  • boven 80dB(A) moeten mensen vaak gehoorbescherming dragen
  • boven 85dB(A) moeten geluidswerende maatregelen getroffen worden
  • denk behalve aan machines ook aan perslucht- en stoominstallaties
 • kans op vallen of uitglijden
  • trappen, bordessen en zolders
  • rommel of vet/olie op de vloer
 • electrische veiligheid van installaties en machines
  • defecte knoppen, lampjes en openliggende bekabeling
  • motoren, bekabeling, besturingen e.d. te zwaar afgezekerd
  • machines en installaties moeten voldoen aan de normen (zie hiernaast)
 • lichamelijke belasting
  • zwaar tillen
  • boven de macht werken
  • repeterende bewegingen
  • werkhouding
 • kans op aanraking of beknelling door bewegende machinedelen
  • onderdoorgangen en paden langs onvoldoende afgeschermde machines
  • productbehandeling in een draaiende machine
  • onvoldoende, defecte of niet gebruikte veiligheidsvoorzieningen
  • gevaarlijk heftruckverkeer/intern transport
 • bedrijfshulpverlening
  • op elk bedrijf moet minstens een opgeleide bhv-er aanwezig zijn per 50 medewerkers
  • op elk bedrijf moet een preventiemedewerker aanwezig zijn (vanaf 1 jan. 2006 verplicht)
  • de bhv moet goed georganiseerd zijn
  • er moeten bhv oefeningen gehouden worden
  • bhv-ers moeten regelmatig op herhalingscursus
 • enz.
De onvolledigheid van deze lijst spreekt voor zich.

Vaak worden de risico's onderschat en worden zaken pas aangepakt als er (bijna) ongelukken gebeurd zijn of als mensen ziek thuis zijn. Veel werkgevers beseffen niet dat zij verantwoordelijk zijn voor hun werknemers en gaan er vanuit dat 'het allemaal wel meevalt'. Vaak wordt gedacht dat Arbo-maatregelen alleen maar geld kosten en niets opleveren. Maar (ziekte)verzuim kost de werkgever tegenwoordig handen vol geld, want een werknemer die vanwege slechte arbeidsomstandigheden thuis zit moet nog twee jaar doorbetaald worden. En als (bijvoorbeeld bij een ongeval) de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over de vloer is geweest kunnen er hoge boetes volgen en zelfs zal het niet de eerste keer zijn dat een bedrijf de poorten (tijdelijk) kan sluiten.

Daarnaast is het zo dat de Arbowet van werkgevers eist dat ze de risico’s die hun werknemers lopen in kaart brengen en wat doen aan risico’s die hoger zijn dan verantwoord is, de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Hoe u met de RI&E dient om te gaan wordt uitvoerig aangegeven op de pagina RI&E.

Verbetering van de werkomstandigheden is niet alleen iets om kosten en werkdruk te verlagen, het is ook een wettelijke verplichting.

PERIOS Technische Dienstverlening kan u van dienst zijn bij de voorbereiding en implementatie van de noodzakelijke technische aanpassingen.
WEBCOMP online media